Χάρτης ιατρείου

Ιατρείο

METROPOLITAN GENERAL HOSPITAL

ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Μεσογειων 264, 15562 Χολαργός

τηλ : 210 6502976
κιν  : 690 6228968